Godziny Otwarcia Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej , podanej do wiadomości rodziców z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
Grupy

Grupa I – 2,5- 3,5 latki

Grupa II – 3,5 – 4,5 latki

Grupa III – 4,5 – 6 latki

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zapewniamy małą liczebność grup – do 18 dzieci.