Bogusława Figarska – Dyrektor przedszkola,

  Nauczyciel dyplomowany z 30 letnim stażem pedagogicznym.
Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Pedagogika”- „Nauczanie początkowe” WSP w Kielcach, Studium Nauczycielskie na kierunku „Wychowanie przedszkolne”w Radomiu, Studia podyplomowe na wydziale” Matematyka” na Politechnice Radomskiej im. K. Puławskiego w Radomiu, Organizację i Zarządzanie Oświatą – studia podyplomowe Kurs dla Kadry kierowniczej TI w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Socjoterapia- studia podyplomowe w SDKO w Radomiu Kurs z zakresu technologii informacyjnej  i komunikacyjnej na poziomie ECDI Core.
Doświadczenie , które posiada jako Dyrektor placówki oświatowej to efekt kilkuletniej, wytężonej i pełnej motywacji pracy. Uważa, że potrafi negocjować a tym samym stawiać przed sobą cele. Lubi i chce zdobywać wiedzę. Umiejętności interpersonalne są jej wielkim atutem.Pogoda ducha na co dzień oraz przekonanie , że nie ma rzeczy niemożliwych pomaga jej stawiać czoło codziennym zmaganiom.Drzemią w niej niezgłębione pokłady intelektualnej i emocjonalnej energii, dzięki którym nigdy nie przestaje się uczyć. Dopada ją ciągła refleksja jak skutecznie uczyć i pomagać innym ludziom, a w szczególności dzieciom. Jako doświadczony pedagog dąży do wszechstronnego rozwoju placówki. Szuka najskuteczniejszych metod dotarcia z wiedzą do najmłodszych, którym oddaje się z ogromnym zaangażowaniem i całym sercem. Najważniejsze dla niej jest dobro dziecka, które powinno czuć się w przedszkolu kochane i bezpieczne.

Agnieszka Haussman- nauczyciel

Agnieszka jest osobą wrażliwą na krzywdę innych, lubiącą przebywać w towarzystwie dzieci, oraz pomocną w każdej sytuacji. Chętnie podejmuje nowe wyzwania starając się jak najlepiej im sprostać. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lublinie o kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Ukończyła również Pedagogikę Resocjalizacyjną i Socjalną w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej  w Warszawie. Ponadto w okresie studiów udzielała się jako wolontariusz w pogotowiu opiekuńczym jak również odbyła praktyki w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole średniej, oraz w domu dziecka. W pracy z dziećmi najważniejsza jest dla niej życzliwość, bezinteresowne zaangażowanie w ich sprawy, zrozumienie motywów zachowania dzieci, sprawiedliwe ich ocenianie i traktowanie. Do każdego dziecka stara się podejść indywidualnie, wysłuchać a przede wszystkim pomóc w rozwiązaniu nawet najmniejszego problemu.

Iwona Mortka –nauczyciel

Iwonka to osoba uprzejma, ciepła i energiczna. Praca z dziećmi daje jej dużo radości i satysfakcji. Swoją pracę wykonuje z uśmiechem i radością. Zwraca szczególną uwagę na indywidualne możliwości, zdolności i potrzeby każdego dziecka .Jest osobą lubiącą dzieci i czuję się dobrze w ich towarzystwie. Ma świadomość, że  każde dziecko jest inne, dlatego tak ważne jest aby dorośli podchodzili podmiotowo i  indywidualnie do każdego „młodego człowieka ‘’. Jest osobą, która szybko się uczy i pragnie zdobyć wymagane umiejętności, ponadto pogłębić wiedzę teoretyczną jak i doskonalić metody pedagogiczne, . Iwona absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Istotnym czynnikiem jest dla mnie uczestnictwo dzieci w sporcie, oraz grach i zabawach ruchowych, które mają ogromny wpływ na rozwój dziecka.

Paulina Siara- nauczyciel

Paulina jest  osobą cierpliwą, lubiącą przebywać w towarzystwie dzieci a swoją pracę zawsze wykonuje z uśmiechem i radością .Rzetelnie realizuje wszelkie powierzone jej zadania związane z rolą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest absolwentką Pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz ukończone studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika.Posiada doświadczenie  pedagogiczne  w pracy z dzieci w wieku przedszkolnym.Pauliny celem wychowawczym jest rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci  oraz motywacja do dalszej edukacji. Dostosowuje metody i formy pracy do możliwości każdego dziecka oraz otacza indywidualną opieką każdego z podopiecznych. Dzięki swojemu zaangażowaniu oraz pogodnemu usposobieniu szybko zyskuję uznanie rodziców oraz  dzieci powierzonych jej opiece.

Katarzyna Tuzimek – nauczyciel

Kasia jest osobą zawsze uśmiechniętą, pogodną, opanowaną i cierpliwą. Praca z dziećmi sprawia jej ogromną radość i satysfakcję. Wie, że odpowiednie podejście do dziecka ma korzystny wpływ na jego zachowanie i dalszy rozwój. Cechuje ją łatwość w nawiązywaniu kontaktu z najmłodszymi. Umiejętności artystyczno-twórcze pozwalają jej na co dzień rozbudzać w dzieciach kreatywność oraz ich zdolności manualne. Jest absolwentką studiów  magisterskich filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wiedza zdobyta w całym toku nauki pozwala jej realizować zadania nauczyciela na najwyższym poziomie.

Delia Seremak- nauczyciel języka angielskiego.

Na co dzień bardzo pogodna
i otwarta w kontaktach z innymi, szczególnie z dziećmi. Z łatwością wykonuje powierzone jej zadania, a co więcej wykonuje je solidnie i niezawodnie. Potrafi zachęcić do nauczanego przedmiotu nawet najbardziej nieskupionych na nauce uczniów poprzez zabawę i gry edukacyjne. Delia przez pewien okres mieszkała w Wielkiej Brytanii, jednocześnie uczęszczając do lokalnej szkoły, gdzie szlifowała swój język oraz obserwowała zasady funkcjonowania szkoły obcojęzycznej. Najcenniejsze uwagi, które wyciągnęła ze swoich doświadczeń wykorzystuje podczas pracy z dziećmi.  Cierpliwość
i poświęcenie, które cechują Delię, skutecznie umożliwiają przekazywanie wiedzy dzieciom w jak największym stopniu. Pomimo młodego wieku i niewielkiemu, ciągle rosnącemu doświadczeniu, systematycznie i z wielkim zaangażowaniem dąży do postawionych przed sobą celów.

Patrycja Nowak- instruktor tańca

Dyplomowana instruktorka tańca ze specjalnością taniec towarzyski, instruktorka rekreacji ruchowej, instruktorka fitness. Miłością do ruchu i tańca pała od najmłodszych lat, a dzięki współpracy z profesjonalnymi szkołami tańca uzyskała wysoką klasę taneczną. Jej pasją jest organizowanie zajęć już w najmłodszych grupach wiekowych i prowadzenie ich przez kolejne lata . Dzięki wykształceniu pedagogicznemu potrafi w doskonały sposób nawiązać kontakt z najmłodszymi uczestnikami oraz poprzez zabawę wprowadzić ich w świat rytmu i tańca. Odbywane regularne szkolenia z wielu technik tanecznych sprawiają, że zajęcia stają się zróżnicowane, a dzieci sukcesywnie poznają tańce dyskotekowe, hip-hop, tańce towarzyskie, elementy dance aerobicu, zumby oraz biorą udział w wielu zabawach integracyjnych. Wyjątkowość lekcji tańca przejawia się tym, że dzieci, które w nich uczestniczą nabierają pewności siebie, przełamują barierę nieśmiałości, poprawiają swoją kondycję i koordynację ruchową oraz odczuwają radość i satysfakcję z poczynionych postępów. Mali tancerze regularnie prezentują swoje umiejętności na pokazach podczas organizowanych przez przedszkole akademii okolicznościowych.