„Moje Przedszkole”

ogłasza nabór dzieci

w wieku 2,5- 6lat!

 

Zgłoszenia dzieci przyjmujemy mailowo oraz w Sekretariacie Przedszkola
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Przyjęcia do Przedszkola prowadzone są na zasadzie kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania przewidzianej limitem ilości miejsc.
W przypadku braku miejsc tworzone są listy dzieci oczekujących na przyjęcie do Przedszkola – lista rezerwowa.

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między rodzicami lub prawnymi opiekunami a Dyrektorem placówki oraz uiszczenie opłaty wpisowej w dniu podpisania umowy.

                                                                                             ZAPRASZAMY!