Czesne miesięczne: 500 zł
 Opłata wpisowa: 195 zł
 Opłata wakacyjna: 100 zł za lipiec, 100 zł za sierpień w przypadku nieobecności dziecka w miesiącach wakacyjnych
 Stawka żywieniowa: 12 zł za dzień

W ramach czesnego oferujemy:

 • realizację programu edukacji przedszkolnej zgodnego z nową „Podstawą programową” MEN
 • edukacja z zakresu mowy i myślenia
 • edukacja muzyczno – ruchowa
 • aktywność  przyrodniczą
 • „mini-kino”
 • profilaktykę logopedyczną(1 x w tygodniu)
 • język angielski (3 x w tygodniu)
 • gimnastyka z elementami korektywy (1 raz w tygodniu)
 • zajęcia:  artystyczne, kulinarne, teatralne,ekologiczne, eksperymenty
 • zajęcia taneczno-ruchowe – prowadzone przez nauczyciela tańca (1x w tygodniu)
 • imprezy okolicznościowe i uroczystości przedszkolne
 • wizyty ciekawych gości